Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/3 - Podniková sociální práce »

Vliv systému unit care na sociální síť klientů v seniorském věku

Josef Gohori, Yoko Hosoe, Jan Sýkora

Medailon autora:

Mgr. et Bc. Josef Gohori absolvoval obor japanologie na FF UK, kde se věnoval otázce stárnutí japonské společnosti. V současnosti stipendista japonské vlády.

Prof. Yoko Hosoe, M.A., je profesorkou na Joetsu University of Education. Specializuje se na otázky péče o seniory ve východní Asii.

Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D., je vedoucím oboru japonská studia FF UK. Specializuje se na intelektuální dějiny Japonska a moderní japonskou společnost.

Abstrakt:

Tato studie přináší základní výsledky výzkumu zaměřeného na sociální síť japonských seniorů v zařízení sociální péče. V úvodu představíme aktuální stav stárnoucí japonské populace s důrazem na systém sociální péče. V dalším kroku se zaměříme na systém unit care, který má za cíl zlepšit kvalitu života klientů pečovatelských zařízení i obsah péče samotné. V řadě ukazatelů, jako jsou velikost sociální sítě, frekvence kontaktů, kvalita sociálních vazeb etc., se systém unit care ukázal jako efektivnější než klasické pečovatelské instituce, nicméně ani zde není možné zcela zabránit výskytu určitého stupně sociální izolace seniorů. Kromě modelu unit care jsme jako prevenci vzniku restrikce sociální sítě detekovali následující faktory: pohlaví (ženy mají bohatší sítě a vyšší frekvenci kontaktů než muži), prostředí (sociální sítě seniorů ve venkovském prostředí jsou bohatší než u jejich protějšků ve městech), rodinný stav (rodina se ukázala být zdrojem členů sociálního konvoje). Výsledky výzkumu navíc dokazují, že je třeba brát v úvahu i specifika konkrétní společnosti – v tomto případě japonské, kde je péče o seniory tradičně úkolem rodiny, respektive nejstaršího syna, a rodinné vazby, byť vykazující určitý stupeň závislosti, jsou základem sociální sítě seniorů.

Klíčová slova:

senior, sociální síť, Japonsko, system unit care

s. 64 - 74Podobné články

Akademické články The Perception of the Care Work and Its Importance: A Pilot Study
Akademické články Early Care in the Context of the Czech and Foreign Retrospective and its Current Situation: The Particular Statistics in the Pardubice Region
Akademické články Exploring Social Work in Area of Social Services in Slovakia – a Qualitative Study
Akademické články The Concept of Self-Care, Work Engagement, and Burnout Syndrome among Slovak Social Workers
Akademické články A Double-Edged Tool: the Czech Care Allowance from the Perspective of Family Caregivers‘ Situation


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace