Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/3 - Vliv proměn společnosti na sociální práci »

Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci

Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil

Medailon autora:

Mgr. Ivana Kowaliková je studentkou doktorského studijního oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., je profesorem sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zabývá se teoriemi a metodami sociální práce a důsledky modernizace pro sociální práci. Je ředitelem Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity.

Abstrakt:

CÍLE: Stať publikuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zda existuje souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a kvalitou života seniorů ve zvolených indikátorech, a to v závislosti na typu jejich domácnosti. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem statě je teorie sociální opory. METODY: Použitou metodou výzkumu je sekundární analýza šetření Generation and Gender Survey Czech Republic (GGS, 2005). VÝSLEDKY: Výsledkem výzkumu je zjištění, že mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci existuje souvislost. Dalším zjištěním je, že mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zvolenými indikátory kvality života seniorů existuje souvislost. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky výzkumu nás ospravedlňují tvrdit, že zásadním úkolem sociální práce se seniory je rozvíjet intervence zaměřené na zajištění a udržení dostupnosti sociální opory.

Klíčová slova:

jednočlenná domácnost, dvou- a vícečlenná domácnost, senior, sociální opora, kvalita života

s. 62 - 81Podobné články

Akademické články Jak staří lidé vnímají konec života?
Akademické články Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života
Akademické články Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace