Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/1 - Sociální práce s lidmi s duševní nemocí »

Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života

Ladislav Sojka

Medailon autora:

Ing. Ladislav Sojka, CSc., je docentom v odbore Manažment a vedúci katedry manažmentu. Pôsobí dlhodobo, najprv v priemyselnej sfére a vo výskumných zariadeniach a teraz v akademickej oblasti v problematike kvality, s akcentom na kvalitu pracovného života. V roku 2007 vydal monografiu s názvom „Kvalita pracovného života a súvisiace konštrukty“. Rovnováha pracovného a mimopracovného života je jedným zo súvisiacich konštruktov.

Abstrakt:

Príspevok stručne uvádza dôvody, pre ktoré je nutné sa zapodievať problematikou rovnováhy pracovného a mimopracovného života. Prezentuje stav problematiky na základe literárnych poznatkov a koncentruje sa na zavedenie definície rovnováhy, uvádza jej základné formy. V závere sú naznačené opatrenia na zlepšenie rovnováhy.

Klíčová slova:

rovnováha pracovného a mimopracovného života, kvalita pracovného života, riadenie ľudských zdrojov

s. 101 - 107Podobné články

Akademické články Jak staří lidé vnímají konec života?
Akademické články Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory
Akademické články Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace