Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Sociálna práca s pozostalými

Beáta Balogová, Jana Levická

Medailon autora:

Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD., je docentkou sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je absolventkou viacerých výcvikov či supervízie, rodinnej terapie A. Adlera a V. Satirovej, výcviku relaxačno-symbolickej terapie. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike seniorov, medzigeneračným vzťahom a rodine.
 
Doc. PaedDr. Jana Levická, PhD., mim. profesorka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a je prodekankou tejto fakulty. Odborne sa venuje sociálnoprávnej ochrane, problematike teórie a metód sociálnej práce, je členkou viacerých profesijných združení sociálnej práce a nositeľkou vyznamenaní za rozvoj sociálnej práce na Slovensku.

Abstrakt:

Príspevok analyzuje kontext umierania a smrti vnímajúc túto situáciu z pohľadu sociálnej práce ako náročnú životnú situáciu. Zúčastnenými jsú nielen samotný umierajúci a jeho rodina, neskôr pozostalí, ale aj celý tím sprevádzajúcich profesionálov. Toto umieranie a smrť koncipujú aj otázky „end of life decisions“1 rozhodnutia o konci života, alebo „right to die“ alebo rozhodnutia na konci života. Zmiernením pre smútiacich je oblasť sociálneho poradenstva, ktoré im pomáha vyrovnať sa so stratou.

Klíčová slova:

umieranie, smrť, pozostalí, smútiaci, sociálna práca, poradenstvo pre pozostalých

s. 96 - 101Podobné články

Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Sociálna opora onkologicky chorých žien – základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace