Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/1 - Výzkum pro praxi v sociální práci »

Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení

Leoš Zatloukal, Miloš Havlík, Zdislav Doleček, Jaroslav Šotola

Medailon autora:

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., je absolventem doktorského studia sociální práce na Ostravské univerzitě v Ostravě a studentem doktorského studia klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval komplexní 750h výcvik v systemické psychoterapii (ISZ), výcvik v hypnoterapii (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka) a další kurzy a výcviky pod vedením tuzemských i zahraničních lektorů. Vyučuje poradenské/terapeutické přístupy a vybrané manažerské dovednosti na katedře psychologie a na katedře sociální práce (obojí na Univerzitě Palackého v Olomouci), pracuje jako terapeut v manželské a rodinné poradně v Brně a jako sociální pracovník na azylovém domě pro bezdomovce. Je rovněž spoluzakladatelem a vedoucím týmu terapeutů a lektorů přístupu zaměřeného na řešení „Dalet“ (www.dalet.cz) a působí jako krajský metodik komunitního plánování sociálních služeb. Kontakt: leos.zatloukal@dalet.cz
 
Mgr. Miloš Havlík je sociolog a andragog, pracuje jako ředitel neziskové organizace FOKUS Vysočina, která se zabývá psychosociální rehabilitací osob s duševním onemocněním. Absolvoval výcviky v systemické a narativní psychoterapii (ISZ). Je spoluautorem Metodiky pro plánování sociálních služeb a publikace Nové zjišťování potřeb. Zabývá se konzultantskými, poradenskými a lektorskými službami v oblasti rozvoje kvality a plánování sociálních služeb. Kontakt: milos.havlik@fokusvysocina.cz
 
Mgr. Zdislav Doleček je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, oborů speciální pedagogika se zaměřením na dramaterapii a speciálně pedagogická andragogika. Pracuje jako vedoucí oddělení služeb seniorům a občanům se zdravotním postižením Magistrátu města Olomouce, je tajemníkem sociální komise Rady města Olomouce a působí také jako manažer pracovní skupiny v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Je rovněž zakladatelem skupiny dramaterapeutů, který pořádá dramaterapeutické workshopy (i tematicky zaměřené) pro pracovníky v oblasti sociálních služeb (www.dramaterapie.atlasweb.cz).
Kontakt: zdislav.dolecek@seznam.cz
 
Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D., je absolventem doktorského studia antropologie na Karlově univerzitě v Praze. V současné době vyučuje kulturní antropologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň působí v o. p. s. Člověk v tísni v rámci projektu „Do lavic!“, který je zaměřen na zmírnění dopadů sociálního vyloučení na vzdělávání dětí a žáků. Několik let působil jako koordinátor olomouckého Střediska integrace menšin v rámci stejnojmenného projektu. Těžišti jeho odborného zájmu jsou problematika sociálního začleňování pomocí vzdělávání, oblast síťování organizací a institucí a téma hledání rovnováhy mezi pomáhajícím a restriktivním přístupem při práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Kontakt: jaroslav.sotola@upol.cz

Abstrakt:

Příspěvek se věnuje potřebám klientů sociálních služeb a jejich posuzování. V první části příspěvku je pozornost věnována definování pojmu „potřeba“. Autoři zastávají názor, že potřeba je konstrukt popisující rozdíl mezi žádoucím a aktuálním stavem. Druhá část se věnuje dvěma přístupům využívaným při posuzování potřeb – přístupu zaměřenému na problém a přístupu zaměřenému na řešení. Oba přístupy jsou popsány včetně jejich praktické aplikace a jsou diskutovány jejich výhody a nevýhody.

Klíčová slova:

posuzování potřeb, poradenství, přístup zaměřený na problém, přístup zaměřený na řešení

s. 81 - 92Podobné články

Akademické články „Pomoc“ a „kontrola“ v poradenské praxi sociálních pracovníků z pohledu přístupu zaměřeného na řešení
Akademické články Koučovací model Reteaming a jeho využití při práci s nezaměstnanými
Inspirace Škálování v procesu odvykání kouření
Akademické články Moc ve vztahu sociálního pracovníka a klienta uplatněná z pohledu PCA
Akademické články Kritická sociální práce – příležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace