Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2013/2 - Školská sociálna práca »

Pojetí pachatele v sociální práci v České republice

Petra Vašíčková

Medailon autora:

Mgr. et Bc. Petra Vašíčková vystudovala magisterský program v oboru sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářský program Sociální politiky a sociální práce na FSS MU v Brně. V současné době je studentkou doktorandského programu na Katedře Sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Zároveň také působí jako koordinátorka projektu Dopisování s vězni v Maltézské pomoci, o. p. s., a administrátorka v odborném časopise Sociální práce / Sociálná práca.

Abstrakt:

Článek předkládá přehled „pojetí pachatele“ jako různých interpretací o lidech páchajících trestnou činnost v rámci sociální práce uplatňované v České republice. Využívá k tomu fenomenologická východiska a pojmosloví definovaná Alfredem Schützem, která sledují jednotlivé interpretace jako přiřazování významů k jednotlivým prvkům konstrukce sociální reality. U jednotlivých pojetí jsou sledovány tyto kategorie: „autor pojetí“, „nositel pojetí“, „subjekt“, „objekt pojetí“, „relevance“, „horizont situace“ a „způsob porozumění“, přitom je pozornost zaměřena na pojetí institucionalizovaná a deklarovaná. Celý článek se snaží inspirovat k reflexi a uvědomění si vlivů a okolností praxe sociální práce ve vztahu k pachatelům trestných činů. Zároveň nabízí přehled současné institucionalizované sociální práce s pachateli v České republice.

Klíčová slova:

fenomenologie, Alfred Schütz, pojetí pachatele, sociální práce

s. 99 - 116Podobné články

Akademické články Náboženské interpretace motivující k sociální práci
Akademické články Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí
Akademické články Koexistence rozdílných pojetí sociální práce uvnitř jednoho zařízení
Akademické články Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích
Akademické články Rodina mezi systémem a domovem


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace