Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/6 - Posuzování v sociální práci »

Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby

Radka Janebová

Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí. Zabývá se kontexty rozhodování v sociální práci, kritickou sociální prací a genderovými aspekty sociální práce.

Abstrakt:

CÍLE: Text hledá odpověď na otázky, kde se vzala současná posedlost sociální práce riziky a jaké může mít důraz na rizika při posuzování životní situace lidí důsledky pro emancipační poslání sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vychází z teorie rizikové společnosti Ulricha Becka a kritiky neoliberalismu Davida Harveyho a Loïca Wacquanta. METODY: Je koncipován jako teoretická stať. Pro dosažení cíle byla využita metoda kvalitativní obsahové analýzy zahraničních a českých odborných zdrojů. VÝSLEDKY: Důraz na rizika může sloužit jako překážka k emancipaci lidí, a naopak jako nástroj oprese, když vede k přehlížení strukturálních příčin problémů, k obviňování lidí za jejich problémy a k bifurkaci. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Vědomí rizikovosti práce s riziky může napomoci rozvoji kriticky reflexivních způsobů práce při posuzování životní situace lidí i v rámci plánování další práce s klienty.

Klíčová slova:

sociální práce, rizika, posouzení, riziková společnost, neoliberalismus

s. 39 - 56Podobné články

O čem se mluví Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny
O čem se mluví Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka
Akademické články Proces posouzení životní situace jako zdroje ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí)
Akademické články Represe jako nová prevence sociálních problémů? Ke vztahu mezi welfare a prisonfare v teorii Loïca Wacquanta
Akademické články Důstojná existence kontra osobní zodpovědnost: případ dětských dlužníků v Plzni


Nabídka nových knih

obalka
Psychoterapeutická ...
Stočesová; Čáp
obalka
Život je příliš ...
Alain Samson
obalka
Teorie terapie ...
Carl R. Rogers
obalka
Věčná touha ...
Bärbel Wardetzki
obalka
Strach z nemocí
Morschitzky; Hartl
obalka
Psychologické typy
Carl G. Jung
obalka
Vazba v psychoterapii
David J. Wallin

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace